Laboratoare didactice și de cercetare

Pentru desfăşurarea procesului de învăţământ în condiţii corespunzătoare, dispunem de spaţii didactice de predare proprii, situate în Campusul Universităţii.

Cursurile și seminariile se desfăşoară în sălile aferente facultăţii:
- un amfiteatru (sala A101);
- o sală de curs (sala A102);

Orele de laborator și de proiect, se desfăşoară în cadrul celor 12 laboratoare didactice şi de cercetare ale DIEn şi 5 laboratoare gestionate de alte facultăţi din universitate:

1. Laboratoare didactice:
- Hidraulică, mecanica fluidelor şi maşini hidraulice (sala L008);
- Termoenergetică I (sala CS 17A);
- Electrotehnică, Tehnica tensiunilor înalte, Convertoare statice şi elemente de reglare (sala T103);
- Maşini, acționări și măsurări electrice (sala T105B);
- Partea electrică a centralelor electrice (sala T105E);
- Programarea şi utilizarea calculatoarelor în energetică (sala T105D);
- Proiectare asistată de calculator în energetică (sala A108);
- Electroenergetică (sala L105);
- Aparate, echipamente şi materiale electrotehnice (sala T104);
- Simularea şi optimizarea proceselor energetice (sala E 202).

2. Laboratoare de cercetare:
- Audit electroenergetic (sala A107);
- Diagnoza tehnică a mașinilor şi echipamentelor electrice (sala T105C);
- Surse regenerabile de energie (sala CS 17B).

3. Laboratoare gestionate de alte facultăţi:
- Mecanică (sala A103);
- Rezistența materialelor (sala T002);
- Mecanisme şi organe de maşini (sala T108);
- Tehnologie (sala BS 20);
- Chimie (sala B010)

Pentru informații suplimentare vizualizați [aici]