Acasă

Civilizaţia actuală este dominată de trei concepte: energie, tehnologie, ecologie. Corelaţia între aceste concepte şi, implicit, între fenomenele, procesele şi acţiunile pe care le implică este evidentă. Din această perspectivă, misiunea de a pregăti specialiști în domeniul energetic este esențială.
Specialiştii energeticieni îşi asumă responsabilitatea de a identifica sursele şi resursele de energie, de a produce energie cu costuri minime, de a optimiza consumurile de energie, prin cunoaşterea fenomenelor care guvernează domeniul respectiv şi domeniile conexe, în scopul susţinerii civilizaţiei actuale şi viitoare.