Ciclul 3 - Doctorat

CICLUL 3 - DOCTORAT

Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial asigură studii universitare de doctorat în domeniul “Inginerie Energetică”, coordonate de către domnul prof. univ. dr. ing. Ioan Felea.
Prof. IOAN FELEA a fost confirmat conducător de doctorat în anul 1994, domeniul fundamental Știinţe tehnice, specializarea Fiabilitate, a optat pentru domeniul de doctorat „Inginerie Energetică” odată cu reorganizarea studiilor de doctorat pe domenii şi renunţarea la specializări (1999).
[ Lista de lucrări | CV ]