Scoala de Vară 2016 - Perfecționarea competențelor tehnice și manageriale

În perioada 4-7 iulie 2016 a avut loc la Remeţi şcoala de vară “Perfecţionarea competenţelor tehnice şi manageriale” dedicată studenţilor în inginerie, şcoală de vară desfăşurată sub egida Centrului de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni (CCSISEO) din cadrul Departamentului de Inginerie Energetică (DIEn) al Facultății de Inginerie Energetică și Management Industrial de la Universitatea din Oradea.
La şcoala de vară au participat 40 de studenţi de la programele de studii aferente DIEn alături de cadre didactice coordonatoare, care au avut parte de un program vast, descris succint în cele ce urmează:
- Luni, 4 iulie 2016, a avut loc primirea şi înregistrarea participanţilor la Universitatea din Oradea, deschiderea oficială a şcolii de vară, precum şi instruirea colectivă a participanţilor cu privire la normele în vigoare de securitate şi sănătate în muncă, precum şi a normelor suplimentare prevăzute în instrucţiunea proprie a facultăţii. Pe traseul spre locaţia şcolii de vară, participanţii au vizitat CHE Tileagd, CHE Fughiu beneficiind atât la faţa locului, cât şi în cadrul unei mese rotunde, de explicaţiile profesionale ale domnului ing. Vereş Petru, directorul Uzinei Hidroelectrica Oradea (Sucursala Hidrocentrale Cluj), domnului ing. Gabor Gheorghe (Uzina Hidroelectrică Oradea) care a prezentat aspecte privind amenajarea Drăgan – Iad şi ale doamnei conf. univ. dr. ing. Hora Cristina (Universitatea din Oradea) care le-a vorbit studenţilor despre turbinele hidraulice în amenajările hidroenergetice.
- Marţi, 5 iulie 2016, au avut loc vizite la CHE Remeţi şi CHE Munteni, un workshop susţinut de domnul asis. univ. drd. Lolea Marius şi d-na conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona (Universitatea din Oradea) pe tematica “Evaluarea mediului electromagnetic din CHE şi staţiile de evacuare”, iar după-amiaza, într-un peisaj de vis din zona Barajului Drăgan, domnul conf. univ. dr. ing. Zétényi Zsigmond (Universitatea din Oradea) le-a prezentat studenţilor, în cadrul unei mese rotunde, o prelegere interesantă pe tema “Învăţământ, mobilitate, carieră”.
- Miercuri, 6 iulie 2016, după vizitarea CHE Leşu şi barajului Leşu, domnul conf. univ. dr. ing. Buidoş Traian (Universitatea din Oradea) a susţinut, având la bază vasta experienţă a domniei sale în elaborarea de brevete de invenţie, o masă rotundă pe tematica: “Aplicaţii ale brevetelor de invenţii din Universitatea din Oradea în industrie”; au urmat discuţii privind atragerea de fonduri europene în domeniul energetic coordonate de domnul ing. Mortan Sorin (SC Ciucleatex SRL Beiuş); în după amiaza zilei s-a desfăşurat masa rotundă cu titlul “Influenţa câmpului electromagnetic asupra sistemelor biologice” coordonată de domnul asis. univ. drd. Lolea Marius şi d-na conf. univ. dr. ing. Dziţac Simona.
- Joi, 7 iulie 2016, în ultima zi a şcolii de vară, studenţii au vizitat CHE Mărişelu, barajul şi lacul de acumulare Fântânele, salba de lacuri Tarniţa, Gilău, fiind impresionaţi în mod plăcut de frumuseţea naturii patriei noastre care oferă, fără îndoială, tărâmuri de poveste.

Activităţile sportive, de divertisment şi de agrement au umplut agenda fiecărei zile din cadrul şcolii de vară.
Experienţe de neuitat, vizite de lucru, perfecţionări, închegarea unor prietenii, voie bună, oameni frumoşi, colţuri de rai sunt câteva cuvinte cheie care pot descrie evenimentele care au avut loc în cadrul şcolii de vară desfăşurată la Remeţi.
Mulţumim tuturor lectorilor invitaţi, personalului operativ din cadrul obiectivelor energetice vizitate pentru răbdarea şi profesionalismul de care au dat dovadă în colaborarea cu participanţii la şcoala de vară, studenţilor participanţi şi tuturor acelora care au făcut posibilă şi au contribuit la reuşita acestei manifestari ştiinţifice studenţeşti!

Responsabil eveniment,
Director CCSISEO,
conf.univ.dr. ing. Dzițac Simona,
Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial,
Universitatea din Oradea