Centrul de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni

Descrierea CCSISEO

Departamentul de Inginerie Energetică (DIEn) de la Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial (FIEMI) a dovedit de-a lungul timpului o preocupare constantă în ceea ce priveşte implicarea studenţilor în activităţile de creaţie, cercetare şi publicarea de lucrări ştiinţifice.
Din dorinţa aplicării reale a principiului unui învățământ centrat pe student și de a atinge standarde din ce în ce mai ridicate ale activităţilor studenţeşti şi ale colaborărilor de tip student – student, cadre didactice – studenţi, studenţi – mediu economic, etc, de a unifica activitățile studențești existente, precum și de a le extinde cu altele noi, într-un cadru organizatoric eficient, la nivelul DIEn s-a decis, începând cu anul universitar 2015-2016, înfiinţarea Centrului de creaţie ştiinţifică şi inovare al studenţilor energeticieni orădeni (CCSISEO).
Activităţile de creaţie ştiinţifică și inovare ale studenţilor energeticieni şi, implicit, ale CCSISEO sunt şi vor fi focusate pe următoarele direcţii:
- Manifestări ştiinţifice şi evenimente asociate [detalii];
- Cercuri studențești [detalii];
- Proiecte, mobilități ERASMUS [detalii];
- Excursii de studii, vizite de lucru, activități sportive, alte evenimente [detalii];
- Vizibilitate, promovare, parteneri [detalii].

Prezentare CCSISEO

Aici, video - aici, poster - aici.

Conducerea și membrii CCSISEO

- în anii universitari 2015/2016 şi 2016/2017 - aici
- începând cu anul universitar 2017/2018 – aici
- în anul universitar 2018/2019 – aici
- în anul universitar 2019/2020 – aici
- în anul universitar 2022/2023 – aici
- în anul universitar 2023/2024 – aici

Obiectivele CCSISEO

Obiectivele pot fi vizualizate [aici].

Raport CCSISEO

Raportul de activitate al CCSISEO pentru anul universitar 2015-2016 poate fi vizualizat [aici].
Raportul de activitate al CCSISEO pentru anul universitar 2016-2017 poate fi vizualizat [aici].

Reglementări ale CCSISEO

- Statut și Regulament de organizare şi de funcționare
- Formular de adeziune la CCSISEO
- Organigramă

Sediul CCSISEO

Universitatea din Oradea,
Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial
Str. Universității nr. 1, 410087 – Oradea, Bihor,
Sala A 108, pav. A, et. I
Telefon: 40-259-408231

Date de contact ale CCSISEO

Persoană de contact:
Director CCSISEO, conf. univ. dr. ing. Simona Dzițac
E–mail persoană de contact: simona.dzitac@gmail.com; simona@dzitac.ro
Pagina Facebook