Membrii departamentului

Roșca Marcel Prof. univ. dr. ing. Roșca Marcel
Prorector al Universității din Oradea
Program de consultații: Sala D201 - Marți 10.00-12.00
Email: mrosca@uoradea.ro
Domenii de competență: Termotehnică și mașini termice, Transfer de căldură și masă, Energie geotermală.
Antal Cornel Prof. univ. dr. ing. Antal Crăciun Cornel
Program de consultații: CS17 - Joi 17.00-19.00
Email: cantal@uoradea.ro
Domenii de competență: Termotehnică, Surse regenerabile de energie, Geotermalism.
Felea Ioan Prof. univ. dr. ing. Felea Ioan - cadru didactic asociat
Conducător doctorat în Inginerie Energetică
Program de consultații:
Licență Marți 14.00 - 16.00
Master Joi 18.00 - 20.00
Doctorat Luni și Joi 16.00 -18.00
Birou: sala A107
Email: ifelea@uoradea.ro
Domenii de competență: Mașini și acționări electrice, Fiabilitatea instalațiilor energetice, Ingineria sistemelor energetice, Energetică generală și conversia energiei, Metodologia cercetării.
Vaida Victor Prof. univ. dr. ing. Vaida Victor - cadru didactic asociat
Email: victor.vaida@tmpower.ro
Domenii de competență: Energetică generală și conversia energiei.
Bendea Gabriel Conf. univ. dr. ing. Bendea Gabriel Valentin
Decan Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial
Program de consultații: Sala A008 - Marți 12.00 - 14.00
Program de consiliere: Sala A108 - Miercuri 13.00 - 15.00
Birou: Decanat - A008
Email: gbendea@uoradea.ro
Domenii de competență: Partea electrică a centralelor și stațiilor; Instalațiile electrice ale centralelor, Tehnologii de valorificare a energiei solare - aplicații fotovoltaice, Tehnologii eficiente de conversie a energiei.
Zétényi Zsigmond Conf. univ. dr. ing. Zétényi Zsigmond
Program de consultații: Sala A108 - Luni 12 - 14
Email: zetenyi@rdslink.ro
Domenii de competență: Metode numerice, Electrotehnică, Electronică, Tehnologii de utilizare a biomasei și biocombustibililor.
Secui Dinu Călin Conf. univ. dr. ing. Secui Dinu Călin
Program de consultații: Sala E202 - Miercuri 19.00 - 21.00
Program de consiliere: Sala E202 - Marți 10.00 - 12.00
Email: csecui@uoradea.ro
Domenii de competență: Tehnici de programare și structuri de date pentru electroenergetică, Tehnici de optimizare în energetică, Simularea și optimizarea sistemelor energetice.
Hora Cristina Mirela Conf. univ. dr. ing. Hora Cristina Mirela
Director departament Inginerie Energetică
Program de consultații: Sala A108 - Luni 13.00 - 15.00
Program de consiliere: Sala A108 - Marți 10.00 - 12.00
Email: chora@uoradea.ro, hora_cristina@yahoo.com
Domenii de competență:Mecanica fluidelor și mașini hidraulice, Utilizarea energiei apelor.
Dzițac Simona Mirela Conf. univ. dr. ing. Dzițac Simona Mirela
Program de consultații: Sala E202 - Luni 15.00 - 17.00
Program de consiliere: Sala E202 - Luni 13.00 - 15.00
Email: simona.dzitac@gmail.com
Domenii de competență: Modelarea proceselor energetice, Statistică economică, Statistică matematică.
Coroiu Nicolae Conf. univ. dr. ing. Coroiu Nicolae - cadru didactic asociat
Email: nicolae_coroiu@yahoo.com
Domenii de competență: Piața și bursa de energie, Managementul sistemelor energetice, Echipamente electrice.
Dale Emil Conf. univ. dr. ing. Dale Emil - cadru didactic asociat
Program de consultații: Sala A102 - Joi 16.00 - 18.00
Email: edale@eldior.ro
Domenii de competență: Gestiunea Energiei, Reglementări în energetică.
Meianu Dragoș Șef lucrări dr. ing. Meianu Dragoș
Program de consultații: Sala T105 - Marți 10.00 - 12.00
Program de consiliere: Sala T105 - Marți 12.00 - 14.00
Email: dragos.meianu@yahoo.com
Domenii de competență: SCADA în energetică, Măsurări electrice și electronice, Măsurarea mărimilor electrice și neelectrice, Informatizarea și conducerea sistemelor energetice.
Dumitrescu Dănuț Lector dr. ec. Dumitrescu Dănuț
Program de consultații: Sala B003 - Joi 12.00 - 14.00
Email: dumitrescudan70@yahoo.com
Domenii de competență: Antreprenoriat și managementul IMM; Marketing, Legislația afacerilor, Drept administrativ și economic, Managementul resurselor umane.
Haș Viorel Șef lucrări dr. ing. Haș Viorel
Program de consultații: Sala T104 - Joi 13.00 - 15.00
Email: vhas@uoradea.ro
Domenii de competență: Informatică aplicată, Programarea calculatoarelor și limbaje de programare, Teoria reglării automate, Materiale electrotehnice.
Rancov Nicolae Șef lucrări dr. ing. Rancov Nicolae
Prodecan Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial
Program de consultații: Sala T105 - Marți 10.00 - 12.00
Program de consiliere: Sala T105 - Luni 10.00 - 12.00
Email: nrancov@gmail.com
Domenii de competență: Instalații electrice de joasă tensiune, Utilizarea energiei electrice, Grafică asistată de calculator.
Bendea Codruța Călina Șef lucrări dr. ing. Bendea Codruța Călina
Program de consultații: Sala CS17 - Marți 8.00 - 10.00
Program de consiliere: Sala CS17 - Vineri 10.00 - 12.00
Email: cbendea@uoradea.ro
Domenii de competență: Producerea energiei electrice și termice, Echipamente și instalații termice.
Albuț-Dana Daniel Traian Șef lucrări dr. ing. Albuț-Dana Daniel Traian
Program de consultații: Sala T105b - Luni 10.00 - 12.00
Program de consiliere: Sala T105b - Marți 10.00 - 12.00
Email: dalbut@uoradea.ro
Domenii de competență: Transportul și distributia energiei electrice, Fezabilitatea economico-financiară a proiectelor energetice, Mașini și acționări electrice, Eficiența sistemelor energetice.
Barla Eva Maria Șef lucrări dr. ing. Barla Eva Maria
Program de consultații: Sala E204 - Miercuri 10.00 - 12.00
Program de consiliere: Sala E204 - Marți 10.00 - 12.00
Email: ebarla@uoradea.ro
Domenii de competență: Managementul integrat energie - mediu, Energie solară, Managementul mediului, Biomasă și biocombustibil.
Blaga Casian Alin Șef lucrări dr. ing. Blaga Casian Alin
Program de consultații: Sala CS17 - Luni 8.00 - 10.00
Program de consiliere: Sala CS17 - Luni 10.00 - 12.00
Email: acblaga@gmail.com
Domenii de competență: Termotehnică, Tehnologii de valorificare a energiei solare - aplicații termice, Instalații de climatizare.
Cîmpan Mihnea Șef lucrări dr. ing. Cîmpan Mihnea
Program de consultații: Sala L105 - Marți 10.00 - 12.00
Program de consiliere: Sala L105 - Miercuri 10.00 - 12.00
Email: mihnea.c@rdslink.ro
Domenii de competență: Automatizarea și protecția sistemelor electroenergetice, Sisteme electroenergetice, Mașini și acționări electrice.
Bunda Șerban Ioan Șef lucrări dr. ing. Bunda Șerban Ioan
Program de consultații: Sala T112 - Marți 16.00 - 18.00
Email: bundaserban@gmail.com
Domenii de competență: Balanțe energetice și calitatea energiei, Sisteme de generare distribuită, Sisteme hibrid pentru generarea energiei electrice.
Felea Adrian Ioan Șef lucrări dr. ec. Felea Adrian Ioan
Program de consultații: Sala A108 - Luni 14.00 - 16.00
Program de consiliere: Sala A108 - Luni 12.00 - 14.00
Email: adi_f11@yahoo.com
Domenii de competență: Managementul calității, Management financiar, Dezvoltarea durabilă și competitivitatea energetică.
Moldovan Vasile Șef lucrări dr. ing. Moldovan Vasile
Program de consultații: Sala T105D - Luni 10.00 - 12.00
Program de consiliere: Sala T105D - Joi 11.00 - 13.00
Email: moldovan@uoradea.ro
Domenii de competență: Programarea calculatoarelor și limbaje de programare, Tehnici de programare și structuri de date pentru electroenergetică, Grafică asistată de calculator, Energie eoliană,, Modelarea și simularea sistemlor energetice.
Boja Ionel Șef lucrări dr. ing. Boja Ionel - cadru didactic asociat
Program de consultații: Sala T103 - Joi 17.00 - 19.00
Birou: sala Departametul de inginerie energetică
Domenii de competență: Tehnica tensiunilor înalte, Supratensiuni și izolația rețelelor electrice.
Csuzi István Șef lucrări dr. ing. Csuzi István - cadru didactic asociat
Birou: Departamentul de Inginerie Energetică
Email: istvancsuzi@yahoo.com
Domenii de competență: Sisteme electronice de putere avansată, Sisteme de acționare electrică.
Lolea Savu Marius ing. Lolea Marius Savu - asistent asociat
Program de consultații: Sala T112 - Marți 19.00 - 21.00
Email: mlolea@uoradea.ro
Domenii de competență: Tehnica tensiunilor înalte, Supratensiuni și izolația rețelelor electrice, Piața de energie, Electrotehnică.