Programe de studiu

CICLUL 1 – LICENŢĂ

INGINERIA SISTEMELOR ELECTROENERGETICE (ISE)

INGINERIE ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL ELECTRIC, ELECTRONIC ŞI ENERGETIC (IEE)

INGINERIA SISTEMELOR DE ENERGII REGENERABILE (ISER)

ENERGETICA INDUSTRIALA (EI)